Điều kiện mua nhà ở xã hội quận 8 - Nhà ở xã hội GREEN RIVER Quận 8 - BAO ĐẬU HỒ SƠ 100% - 0914958895
3
Nhà ở xã hội GREEN RIVER Quận 8 - BAO ĐẬU HỒ SƠ 100% - 0914958895

Điều kiện mua nhà ở xã hội quận 8

VỀ NHÀ Ở

ĐIỀU KIỆN

·         Chưa sở hữu nhà ở hoặc sở hữu nhưng DTBQ < 10 m2/ người.

·         Chưa được hưởng chính sách NƠXH.

THỦ TỤC

1.      Đơn đăng ký mua/ thuê mua/ thuê.

2.      Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở

VỀ CƯ TRÚ

·         Đăng ký thường trú.

·         Hoặc đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên.

THỦ TỤC

·         Bản sao chứng thực hộ khẩu hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể.

·         Hoặc bản sao chứng thực tạm trú/ KT3 + HĐLĐ thời hạn 1 năm trở lên hoặc HĐ không xác định thời hạn + GXN đóng BHXH

VỀ THU NHẬP

Điều kiện

Thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên

Thủ Tục

Xác nhận thu nhập theo xác nhận thực trạng nhà ở hoặc giấy tự khai về điều kiện thu nhập