Khu ăn uống sạch sẽ tiện lợi - Nhà ở xã hội GREEN RIVER Quận 8 - BAO ĐẬU HỒ SƠ 100% - 0914958895
Nhà ở xã hội GREEN RIVER Quận 8 - BAO ĐẬU HỒ SƠ 100% - 0914958895

Khu ăn uống sạch sẽ tiện lợi

Khu ăn uống, căn-tin sạch sẽ đầy đủ các loại món ăn được phục vụ tại Green River quận 8