Siêu thị cao cấp tại căn hộ Green River Quận 8 - Nhà ở xã hội GREEN RIVER Quận 8 - BAO ĐẬU HỒ SƠ 100% - 0914958895
Nhà ở xã hội GREEN RIVER Quận 8 - BAO ĐẬU HỒ SƠ 100% - 0914958895

Siêu thị cao cấp tại căn hộ Green River Quận 8

Căn hộ green river quận 8 thuộc dự án nhà ở xã hội có hệ thống siêu thị cao cấp đầy đủ các mặt hàng tươi xanh. phục vụ nhu cầu sinh sống tại căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội tại quận 8