Siêu thị cao cấp tại căn hộ Green River Quận 8 - Căn hộ Green River Quận 8 | Nhà ở xã hội Quận 8
Căn hộ Green River Quận 8 | Nhà ở xã hội Quận 8

Siêu thị cao cấp tại căn hộ Green River Quận 8

Căn hộ green river quận 8 thuộc dự án nhà ở xã hội có hệ thống siêu thị cao cấp đầy đủ các mặt hàng tươi xanh. phục vụ nhu cầu sinh sống tại căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội tại quận 8